Резултати от изпити и заповед за прием за окс . Бакалавър

 
Учебна 2019/2020 година
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
ЖИВОПИС – I изпит,  II изпит, Класация
СТЕНОПИС – I изпит,  II изпит, Класация
СКУЛПТУРА – I изпит,  II изпит, Класация, 
ГРАФИКА – I изпит,  II изпит, Класация
КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА – I изпит,  II изпит, Класация
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ –  I изпит,  II изпит, Класация
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ  I изпит,  II изпит,  Класация
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ – I изпит,  II изпит
 
ФАКУЛТЕТ  ЗА  ПРИЛОЖНИ  ИЗКУСТВА
РЕЗБА – I изпит,  II изпит, Класация
КЕРАМИКА – I изпит ,  II изпит , Класация
СЦЕНОГРАФИЯ – I изпит ,  II изпит,  Класация
ТЕКСТИЛ - ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН – I изпит ,  II изпит , Класация
МЕТАЛ – I изпит ,  II изпит, Класация
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН – I изпит , II изпит, Класация
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН – I изпит ,  II изпит,  Класация
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО – I изпит ,  II изпит,  Класация
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА – I изпит,  II изпит,  Класация
РЕСТАВРАЦИЯ – I  изпит ,  II изпит, Класация
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ – I  изпит ,  II изпит   

Сподели