Резултати от изпити за окс . Магистър

ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ЖИВОПИС – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
СТЕНОПИС – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
СКУЛПТУРА – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
ГРАФИКА – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
·         Дигитални изкуства – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
·         Фотография – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ  – 
РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ – ЮЛИ, СЕПТЕМВРИ
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
 
РЕЗБА – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
КЕРАМИКА – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
ТЕКСТИЛ - ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
СЦЕНОГРАФИЯ – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА –  РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
МЕТАЛ – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
МОДА – РЕЗУЛТАТИ-ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ-СЕПТЕМВРИ
НЕИЗДЪРЖАЛИ-ЮЛИ

Сподели