Резултати от изпити за о.к.с. Магистър

ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ЖИВОПИСРЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
СТЕНОПИС – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
СКУЛПТУРА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ГРАФИКА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ФОТОГРАФИЯ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ  – 
РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ – ЮЛИ
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
 
РЕЗБА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
КЕРАМИКА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
ТЕКСТИЛ – ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
СЦЕНОГРАФИЯ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА –  РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
МЕТАЛ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
МОДА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 

Сподели