Резултати от изпити за окс . Магистър

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. - ЮЛСКИ ПРИЕМ
 
 
 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ЖИВОПИС,КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
СТЕНОПИСКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
СКУЛПТУРАКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ГРАФИКАКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ИЗКУСТВОЗНАНИЕКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
·         Дигитални изкустваКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
·         ФотографияКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ,  
КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
 
РЕЗБАКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
КЕРАМИКАКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ТЕКСТИЛ - ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН, 
СЦЕНОГРАФИЯ,   КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА, КЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙНКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
МЕТАЛ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙНКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИ, СЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛОКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ РЕЗУЛТАТИ
МОДАКЛАСАЦИЯ - М.ЮЛИСЕПТЕМВРИЙСКИ  РЕЗУЛТАТИ
Неиздържали изпита за окс "Магистър"

Сподели