Семинар по програмата EAA Grant

НХА участва със свой представител в контактен семинар по програмата EAA Grant, който се проведе в Осло. Проф. Майа Богданова посети Националната академия за изкуства в Осло, запозна се с материалната база, методите на обучение и проведе разговори с директора и преподавателите относно възможностите за съвместни проекти.

Сподели