Стипендии за обучение на Словашката република

Словашката република предлага Национална стипендийна програма, за която могат да кандидатстват студенти, преподаватели или научни сътрудници от Република България.
 
Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2018/2019 г. е на 31 октомври 2018 г. до 16:00 ч.
Повече инфомация ще намерите на страниците в интернет: www.stipendia.sk или www.scholarships.sk
Подробна информация ще Ви предостави и г-н Лукаш Марцин или г-жа Силвия Котуличова на мейл адрес: lukas.marcin@saia.sk, silvia.kotulicova@saia.sk
Моля, тази информация да бъде разпространена между студентите, преподавателите и научните сътрудници, желаещи да допълнят образованието си в Словакия.

Сподели