Студентска мобилност с цел практика

Наскоро завършилите висше образование в НХА, имат право да осъществят практика в срок до 12 месеца след дипломирането си с продължителност не повече от 4 месеца. До края на календарната година, предхождаща практиката, студентите в степен „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“ имат право да подадат своите заявки за студентска практика. Заявката трябва да бъде придружена от писмо за намерение от организация в чужбина (Letter of Intent), заявяваща готовността да приеме студента за студентска практика и протокол за съгласие от съответната катедра. Заявките се подават към координаторите по програма „Еразъм+“.
 

 

Сподели