Заповеди за прием и документи за записване

– Заповед за прием на студенти за учебната 2023/24 г. в о.к.с „Бкалавър“ – гр.София
– Заповед за прием на студенти за учебната 2023/24 г. в о.к.с „Бкалавър" – Филиал гр.Бургас
 
- Заповед за прием на студенти за учебната 2023/24 г. в о.к.с "Бакалавър" -
второ клласиране - гр.София
- Заповед за прием на студенти за учебната 2023/24 г. в о.к.с "Бакалавър" -
второ клласиране - Филиал гр.Бургас
 
- Заповед за прием за учебната 2023/24 г. в о.к.с "Бакалавър" -
попълване на незаети бройки от второ класиране - гр.София
 
 
 
- Заповед за прием м.Септември за уч.2023/24 г. в о.к.с. "Бакалавър"
 
 
ПОЗДРАВЯВАМЕ ВИ С ПРИЕМА В ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС СПЕЦИАЛНОСТ
В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ!
 
Новоприетите студенти за о.к.с. „БАКАЛАВЪР“ в НХА за учебната 2023/2024 година ще се записват по факултети, а приетите във Филиала на НХА в гр. Бургас – във Филиала:
– за Факултет за изящни изкуства – гр.София, ул. „Шипка №1 ет 1;
– за Факултет за приложни изкуства – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 73;
– за Филиала на НХА в гр. Бургас – гр. Бургас, Пристанищен комплекс Бургас, Зона за обществен достъп – Магазия 1, ет. 2.
От 19 септември до  21 септември 2023 г.   в съответните факултети и във Филиала,  
Работно време на факултетните канцеларии и тези във филиала – всеки делничен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 ч.
 
При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
2. Автобиография
3. Пет снимки – формат за документи
4. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец на НХА, които се закупуват в Академията (ул. „Шипка“ 1 от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа в работните дни и във Факултет за приложни изкуства, бул. „Цариградско шосе“ 73, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа в работните днисрещу документ (квитанция), който се показва при записване. Цена на комплекта:15:00 лв.
5. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
6. Медицинско свидетелство, издадено от здравното заведение по местоживеене за записване във ВУ, с посочено цветоусещане и заключение, че лицето може да бъде записано в Националната художествена академия;
7. Медицинска бележка от районния психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 
Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.
 
СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:
1. За приети на места финансирани от държавата в образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР” на:
– I курс – 756,00 лв. (седемстотин петдесет и шест лева)
 
2. За приети в платена форма на обучение в образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР” на:
– I курс 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева).
 
Таксата се внася по банков път на сметката на НХА (IBAN): BG81 BNBG 9661 3100 1763 01, Банков идентификационен код (BIC) на БНБ: BNBGBGSD, Банка: БНБ.

 

Сподели