Съобщения

Заповед за прием в окс "Бакалавър" за уч.2018/2019 година в НХА-София - второ класиране

Заповед за прием в окс"Бакалавър" за уч.2018/2019 година в НХА - София

Заповед за прием в окс"Бакалавър" за уч.2018/2019 година в НХА - Филиал в гр.Бургас

 

Съобщение за свободни бройки в НХА-София и реда за тяхното заемане

Съобщение за свободни бройки в НХА-Бургас и реда за тяхното заемане

 

 

Сподели