Съобщения

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е
НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ
ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
ЗА ОКС „МАГИСТЪР“
Изпитът се провежда на 13 Септември 2019 г. по сгради, както следва :
 
  • Керамика - 10,30 ч. Бул.“Г.М.Димитров“ 100, ет1.ателие 5 /лекционна  зала/
  • Сценография - 10,00 ч. Бул.“Цариградско шосе“ 73, ет.3 ат. 43
  • Текстил - изкуство и дизайн - 10,00 ч   Бул.“Г.М.Димитров“ 100, ет.2 ат.38
  • Индустриален дизайн - 10,00 ч. бул.“Дондуков“ 56
  • Дизайн на порцелан и стъкло - 11,00 ч. Бул.“Г.М.Димитров“ 100, ателие порцелан
  • Дизайн за детската среда - 10,00 ч.  Бул.“Цариградско шосе“ 73, ет.2
  • Резба - 10,00 ч.  Бул.“Цариградско шосе“ 73, партер
 

 

Сподели