Творчески престой в Залцбург, Австрия - резултати от кандидатстване

На редовно заседание на Ректорски съвет на НХА бяха разгледани и обсъдени кандидатурите, подадени от преподаватели на НХА за едномесечния творчески престой в Залцбург, Австрия.
Чрез тайно гласуване беше избран проф. Георги Янков, ръководител на катедра „Плакат и визуална комуникация“ да представлява НХА по сключено споразумение за сътрудничество, което ще се осъществи през април 2017 г.
 

Сподели