Творчески престой в Залцбург, Австрия за 2018 г.

На вниманието на щатните преподавателите от НХА!
 
Отворен е периодът за подаване на кандидатури за осъществяване на творчески престой в Залцбург, Австрия за 2018 г.
 
Престоят е с продължителност един месец.   
Всички заинтересовани преподаватели трябва да подадат в Международен отдел на НХА:
- заявление в свободен текст;
- портфолио на CD
 
Краен срок за подаване на документи  - 31 октомври 2017
 
За повече информация:
Международен отдел - НХА
Тел: 02 987 33 28
e-mail: art_academy@nha.bg

Сподели