Творчески престой в Залцбург, Австрия за 2019 г.

На вниманието на щатните преподаватели от НХА
 
Отворен е периодът за подаване на кандидатури за осъществяване на творчески престой в Залцбург, Австрия за 2019 г.
 
Престоят е с продължителност един месец.   
Всички заинтересовани преподаватели трябва да подадат в Международен отдел на НХА:
- заявление в свободен текст;
- портфолио на CD.
 
Краен срок за подаване на документи  - 07 януари 2019
 
За повече информация:
Международен отдел - НХА
e-mail: art_academy@nha.bg

Сподели