Библиотека

К     А     Т     А     Л     О     Г
 
Библиотеката на НХА функционира като информационен център за достъп до специализирани по въпросите на изобразителното изкуство книжни фондове и електронни ресурси. Нейната информационно-библиографска дейност е неразривно свързана с учебната, научноизследователската и творческата дейност на студентите, докторантите и преподавателите. Библиотеката обновява своя фонд с научна литература и периодика, като използва модерно информационно обслужване и нови електронни технологии. Тя осигурява достъп до база данни на Института за изследване на изкуствата на БАН по проект БААРТИ и до информационната платформа „Thomson Reutres“ – ISI WEB OF KNOWLEDGE, осигурена от Министерството на образованието и науката.
През учебната 2013/2014 г. са постъпили нови 236 тома научна литература. През този период библиотеката поддържа абонамент от 16 броя текущи заглавия – български и чуждестранни от Европа и Америка. Те осигуряват актуални научни проучвания и културни събития в българското и световно съвременно изкуство. Фондът се поддържа с бюджетни средства и от дарения на институции и частни лица и в настоящия момент наброява около 29 800 тома. 
През изминалата учебна година библиотеката е получила дарения от СГХГ, НХГ, издателство „Стефан Добрев“ и други издателства и институции, които продължават да предоставят част от своята книжна продукция на библиотеката. Частни лица дарители през 2013/14 г. са: проф. д. изк. Мила Сантова, проф. д. изк. Свилен Стефанов, проф. д. изк. Ружа Маринска, проф. д. изк. Ирина Генова, проф. д-р Иван Газдов, проф. д-р Николай Младенов, проф. Божидар Йонов, проф. Димо Заимов, доц. Саша Лозанова, гл. ас. д-р Капка Кънева и др.
 
За контакт с библиотеката:
Лиляна Иванова
0888343486
l.ivanova@nha.bg