Анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Панайот Пипков“ от серията „Български творци“

Краен срок: 2021.05.11

Българска народна банка обявява анонимни конкурси за изработване на художествени проекти на:
 
• медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Панайот Пипков“ от серията „Български творци“.
 
Срок за представяне на проектите: 11 май 2021 г. в сградата на Българската народна банка, София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1.
 
Условията и задължителните изисквания за проектите на възпоменателната монета са публикувани на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg. При желание същите могат да бъдат получени и на хартиен носител всеки работен ден в сградата на Българската народна банка в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 на каса № 1: всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 15:45 ч., междинни почивки от 10:00 до 10:15 ч. и от 14:30 до 14:45 ч. и на каса № 46: всеки работен ден от 8:30 до 13:00 ч. и от 13:30 до 15:45 ч., междинни почивки от 10:15 до 10:30 ч. и от 14:45 до 15:00 ч.

Файлове за изтегляне