Art Contest Pomilio Blumm Prize Next Artists U20

Краен срок: 2016.02.16

Организатор на конкурса: Pomilio Blumm, водеща италианска компания за интеграция и комуникация
Наименование на конкурса: Art Contest Pomilio Blumm Prize Next Artists U20
Кой може да участва: Студенти от европейските държави и от Средиземноморския басейн на възраст до 20 години.
Предмет на конкурса: Интерпретация на носорог, представляващ логото на фирмата от началото на създаването й
Награди:
Абсолютният победител получава:  500 Евро + 1 седмица стаж + показване на творбата в Брюксел. За подробности посетете: http://www.blummprize.eu/
Победителят от Италия получава награда: 250 Евро + 1 седмица стаж
Победителят от Европа получава награда: 250 Евро + 1 седмица стаж
 
Онлайн класация: 
Творбите на 20-те финалисти ще участват автоматично в онлайн класацията “Най-харесваната Pomilio Blumm  Prize Next Artists, на официалната Facebook страница: https://www.facebook.com/ArtawardPomilioBlumm
Победителят от онлайн класацията „Най-Харесваната  Pomilio Blumm Prize Next Artist” ще получи плакет.
Компанията Pomilio Blumm Srl. ще покрие изцяло пътните разходи, настаняването и разходите за храна. 
 
Последна дата за регистрация - 16 февруари, 2016
 
В Приложено ще намерите правилата, формуляра за регистрация за попълване от всеки студент, който ще участва.
За допълнителна информация, моля посетете:
http://www.blummacademy.com/en
http://www.pomilioblumm.it/en/
http://www.oscarpomilioforum.eu/ilforum