„Да! За живот!“ – конкурс за плакат

Краен срок: 2023.10.31

СРОКЪТ НА КОНКУРСА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 31 ОКТОМВРИ 2023 г.
 
КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ НА ТЕМА „Да! За живот!“
Съвместна инициатива на ИАМН и НХА
 
Част от функциите, които осъществява Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са да бъде компетентен орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България в съответствие със Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. В този аспект сред задачите на ИАМН e популяризирането в обществото на същността и значението на донорството и трансплантацията. 
Към 4 юли 2023 г. 860 български граждани, нуждаещи се от трансплантация, живеят с надеждата да водят нормален живот, да имат свободата да се придвижват сами, да се срещат с приятели, да отидат на изложба, театър или концерт. Всички те очакват втори шанс за живот, който е възможен единствено чрез трансплантация на орган. Заради недостатъчния брой на донорите и честия отказ на близките да дарят органите на починалия, Министерството на здравеопазването и ИА „Медицински надзор“ стартираха  през 2019 г. Националната кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под надслов „Да! За живот!“. Кампанията е с цел да се повиши осведомеността на обществото за същността и значението на органното донорство. „Да! За живот!“ акцентира върху необходимостта да говорим за донорството с близките си – нека те са наясно с нашето отношение към темата. По този начин, в случай на мозъчна смърт, ще им помогнем при вземането на решение в тежък за семейството момент. В рамките на инициативата е създадена „Донорска карта“, попълването на която няма юридическа стойност, а единствено оказва волята на нейния притежател. Повече за кампанията можете да откриете на сайта „Да! За живот!“ и ФБ страницата на кампанията.
 
ЗАДАНИЕ НА КОНКУРСА
Плакат на тема: „Да! За живот!“ (в контекст „донорството“)
Могат да участват всички студенти и докторанти на НХА.
Визуалните послания да са в контекст: 
Един донор може:
– Да спаси до 8 човешки живота чрез даряване на органи и да спаси или подобри до 100 човешки живота чрез даряване на тъкани.
– Донорството е живот!
– Донорството е проява на благородство. По този начин частица от човека продължава да живее и след смъртта му.
Конкурсните работи ще бъдат оценени от комисия, включваща представители на ИАМН и НХА. Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени през месец октомври. ИАМН е предвидила предметни награди за първите трима най-високо оценени автори в конкурса. Колекция от избрани плакати ще бъде представена на открити изложби в няколко града в България през месец октомври. Авторите ще получат и грамоти.
 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ФАЙЛОВЕТЕ
Формат на плакатите: 60/80 см
Техника на изпълнение: Без ограничения
Файлове: 60/80 или 80/60 см, 150 dpi, cmyk, jpg
Плакатите да се изпращат на имейл: donorstvo_plakat@nha.bg
Срок за изпращане: до 00:00 часа до 6 октомври 2023 година.
Всеки участник може да изпрати до 3 проекта за плакат.
Всеки файл трябва да съдържа в името си, името на автора изписано с латински букви. Пример: IvanIvanov1.jpg, IvanIvanov2.jpg...
Имейлът трябва да съдържа и данни за автора: име и фамилия, степен в която се обучава, курс, специалност, факултетен номер, телефон за контакт. 
 
Други условия:
След селекция, авторите на плакатите избрани да участват в изложбите и информационните кампании, ще бъдат поканени да подпишат декларация за предоставяне на авторските права на ИАМН с идеална цел и само за нуждите на тази кампания. 
 
За допълнителни въпроси можете да се обръщате към г-жа Кремена Мизова от ИАМН – e-mail: kremena.mizova@iamn.bg.