Европейският център за творчески индустрии

Краен срок: 2014.04.15

Европейският център за творчески индустрии (ecce) се занимава с устойчивото развитие на творческите индустрии в пан-Европейската мрежа от Министерство на семейството, децата, младежта, културата и спорта в област Северен Рейн-Вестфалия. Като водеща организация на проекта  “Network for Innovation in Culture and Creativity in Europe” (N.I.C.E.) ще връчи за втори пореден път  Наградата във Форума в Авинион Рюр 2014.
Могат да участват творци, професионалисти от сферата на културата, предприемачи със завършени проекти в сферата на творческите и културни индустрии, изследователи, университети с текущи изследователнски проекти, както и общини и области с техни политически мерки стратегии. 
Конкурсът е насочен към проекти, изследвания и стратегии в сферата на културните и творческите индустрии, които се отразяват на обществото по иновативен начин.
Краен срок за кандидастване – 15 април 2014
Награден фонд 5000 евро и участие в изложбата организирана от the N.I.C.E. по време на форума в Авинион-Рюр.
Повече инфомация на сайта: www.e-c-c-e.com 
Можете да изпращате вашите запитвания на е-мейл: NICE@e-c-c-e.com