Форум малки графични форми - София 2017

Краен срок: 2017.11.10

Организатори:
СБХ – Секция „Графика и илюстрация“, Галерия „АРТ АЛЕЯ“
 
Условия за участие:
Форумът е отворен за всички съвременни художници. Всеки автор може да представи до 
4 произведения, създадени през последната година, подписани самолично и професионално, съобразно общоприетите изисквания.
Няма ограничения за техника.
Графиките се предават или изпращат без паспарту и без рамка.
 
Размери:
• формат на хартията – 30х32 см
СБХ разполага с дървени рамки с размер 30х32 см, затова е наложително този размер да бъде спазен. Изображението може да варира в допустимите граници за графика малък формат.
 
Допълнителни изисквания: 
За рекламиране и популяризиране на събитието е необходимо всеки автор да предостави CD, съдържащо информация на български и английски за произведенията: автор, размер, техника, година на създаване, цена и снимки на творбите в резолюция: 300 dpi или същите да бъдат изпратени на e-mail: albenasa@abv.bg
• Tакса в размер на 10 лв., 
която не подлежи на връщане, независимо от резултатите на селекцията.
• Графичните листове се приемат без рамки. 
Секция „Графика и илюстрация” осигурява тяхното рамкиране.
 
Срокове:
• Представяне на работите: 10 ноември (петък) 2017 г. от 10.00 до 16.00 часа 
в секция „Графика и илюстрация” – СБХ, ул. „Шипка” 6, ІV етаж;
• Селекционното жури: 10 ноември, 17.00 часа
Откриване на изложбата:
16 ноември (петък) 2017 г.; 19.00 часа, галерия „Арт Алея”, София.
 
Важна информация:
И тази година организаторите се солидаризират с инициативата „Само за фенове”. 
В рамките на петия форум ще бъде проведена акция на графични произведения. Това е възможност, насочена към ценителите и колекционерите на графика да се сдобият с произведения на любимите си автори на атрактивната цена от 50 лв. 
Акцията ще бъде от 15.00 до 18.00 часа в галерия „Арт алея”, 
в деня на откриването – 16 ноември 2017 г. 
Който желае да се включи в нея, може да представи произведения без рамка и паспарту 
с размер на хартията до А4. Няма ограничения на техника, брой на графичните листове и година на създаване. Допустимо е творбите, участващи в акцията, да са допълнителни бройки от тиража на същите произведения, участващи в изложбата.
 
Награди:
1. Награда за цялостно представяне 
2. Награда за млад автор
3. Награда за принос при популяризиране на събитието.