Фото конкурс „70 години от създаването на Съвета на Европа“

Краен срок: 2019.04.30

На 5 май 2019 г. ще се навършат 70 години от създаването на Съвета на Европа. В организацията членуват 47 европейски държави, а дейността на нейните органи се наблюдава шест държави в Европа, Азия и Северна Америка. През седемте десетилетия от своето съществуване, Съветът на Европа обединява ценностната система на държавите, членуващи в организацията и разработва 225 международни договора, които създават по-високи стандарти  в областта на правата на човека, върховенството на закона и демокрацията. 
 
През цялата 2019 г., държавите, членуващи в Съвета на Европа ще отбелязват 70 годишния юбилей с различни събития. По повод своята 70-годишнина, Съветът на Европа е обявил и фото конкурс в Instagram, целящ да разкрие разнообразните гледни точки, които гражданите от 47-те държави-членки имат за Европа днес.
 
Конкурсът е в пет категории:
Хора (таг #MakingEurope2019 #people)
Места (таг #MakingEurope2019 #places)
Моменти (таг #MakingEurope2019 #moments)
Предизвикателства (таг #MakingEurope2019 #challenges)
Черно и бяло (таг ##MakingEurope2019 #blackandwhite)
 
Участващите снимки следва да използват и тага на официалния акаунт на Съвета на Европа в Instagram: @CouncilofEurope В конкурсът може да се включи всеки гражданин, навършил 13 години и живеещ в някоя от 47-те държави. Периодът на провеждане на конкурса е между 4 февруари и 30 април. Определените от жури шестима победители, ще бъдат поканени в Страсбург, Франция на юбилейно събитие през октомври 2019 г. 
 
Повече информация за конкурса може да бъде открита на https://70.coe.int/photo-competition