Графити конкурс

Краен срок: 2014.07.13

На 20 юли 2014 г. (неделя) в бюрото по труда „Възраждане”, гр. София, ще се проведе първият графити конкурс, организиран от Агенцията по заетостта, в партньорство със Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства „Радар”.
Събитието ще протече под мотото „Европейска гаранция за младежта”, като за рисуване ще бъде предоставена фасадната ограда на бюрото по труда.
В конкурса имат право да се включат младежи на възраст от 18 г. до 29 г.
Тема на конкурса  е:
ЗАЕТост.BG, НЕ ДАВАЙ ЗАЕТО – БЪДИ ЗАЕТ!
В конкурсната програма се включва допълнително и по желание на участниците изработване на Проект на лого на Агенцията по заетостта в графити стил, който ще бъде отличен от организаторите с предметна награда.
Краен срок 13 юли 2014
 
Регламент на конкурса – в приложения файл и на сайта на Агенцията по заетост.
 

Файлове за изтегляне