Иновацията е лекарство – изкуството е лек

Краен срок: 2015.06.28

Кандидатстване за награда за изкуство и реализация на изложбена концепция за 150-годишнината от смъртта на световноизвестния унгарски лекар, Игнац Филип Земелвайс (1818–1865). Приемат се проекти на групи от млади съвременен художници от различни националности.
Унгарският културен институт във Виена, Баласи институт – Collegium Hungaricum Виена, е разработил иновативен международен проект, който показва, че научните и художествените усилия са свързани чрез творчество, иновации и смелост. Друга цел на проекта е да подпомогне диалога и дейността на младите съвременни художници в Европа, както и да напомни за „спасителя на майките“, Игнац Филип Земелвайс.
През пролетта на 2015 г. Collegium Hungaricum Виена обявява международен конкурс за проектни предложения, които ще бъдат оценени с помощта на мултинационално експертно жури. Мрежата на Balassi институт и други партньорски институции като австрийският културен форум и 40 различни европейски университети ще съдействат за обявяване на покана за представяне на предложения от цяла Европа.
Групи от хора на изкуството, представителите на различните европейски нации (най-малко 3 и не повече от 5 члена, всички на възраст до 35) имат възможност да кандидатстват с нови креативни предложения за изложба в галерията на Collegium Hungaricum Виена. Групите се приканват да изпратят проект на иновативна концепция, която физически може да бъде изложена и се вписва добре в галерията, като същевременно може да бъде изпълнена за около 3 седмици от съответната група. Групите от хора на изкуството са свободни да предложат изложба, инсталация или смесица от художествени форми. Но, разбира се, ние очакваме също и визуални произведения на изкуството, като картини, скулптури, дизайн, видео, снимки, анимации, графични изкуства и т.н., и всяка комбинация от тях. Части от концепцията също могат да представляват други области на изкуството (например литература, музика). Организаторите приемат само цифрови материали за кандидатстване. Групите, които искат да кандидатстват, се приканват да изпратят концепция в рамките на една страница, визуален проект на (цифрова анимация, план, монтаж) и изчисление на материалните разходи в евро (с максимален размер 2000-2.500 EUR). В допълнение, всеки участник във всяка група се изисква да изпрати информация за себе си  (кратко CV, което да съдържа информация за връзка, проучвания, произведения на изкуството от миналото, изложби, стипендии, постижения и т.н. в не повече от два A4 страници). Моля, също така да се посочи заглавие на проекта, а материалите да се изпращат в един PDF файл. Всяка група участници има право да изпрати един проект. Освен това, ние приемем всички материали за кандидатстване само на английски език.
Няма други ограничения касаещи съдържанието. Останалото зависи от креативността на кандидатите.
В допълнение, ние ще бъдем открито благоразположени към мултинационални групи от хора на изкуството, членовете на които представляват най-малко три различни страни (например сътрудничеството между дизайнер от страна А, фотограф от страна B и художник от страна C).
Наред с това, международно жури ще избере три проекта от постъпилите концепции, като ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда. Всеки участник трябва да приеме решенията на журито. Всяко прибягване до съдебни действия е изключено. Отборът победител ще има възможност да изложи концепцията си в UngArt галерията на Collegium Hungaricum Виена. Групата ще има 3 седмици, за да реализира проекта си. По време на престоя си, те ще бъдат настанени в стаите за гости на Collegium Hungaricum Виена. Церемонията по откриването на изложбата ще се проведе в средата на октомври 2015.
Благодарение на нашите частни спонсори ще бъдат наградени трите най-добри концепции, обаче само отбора на победителите ще има възможността да реализира своята концепция.
I награда: 5000 евро + разходи за пътуване до Виена, за реализиране на проекта + ограничена сума за материални разходи;
II награда: 3000 
евро + допълнително заплащане за пътуване до церемонията по награждаването (до 300 EUR)
III награда: 2000 
евро + допълнително заплащане за пътуване до церемонията по награждаването (до 300 EUR)
На 37-та Генералната конференция на ЮНЕСКО през 2013 г., по предложение на унгарската Националната комисия за ЮНЕСКО, 150-годишнината от смъртта на Игнац Филип Земелвайс беше решено да се празнува през 2015 година съвместно с ЮНЕСКО.
Програма:
– Средата на април 2015: поканата е публикувана;
– 28 юни: Краен срок за изпращане на проекти (по електронна поща или www.wetransfer.com;)
– Средата на юли 2015: обявяване на решението на журито, осъществяване на контакт с победителите и другите участници;
– Средата на септември 2015: победители могат да изложат концепцията си в галерията;
– Средата на октомври 2015: церемония по награждаването и церемонията по откриването в Collegium Hungaricum Виена.
Всеки участник ще бъде уведомен за решението на журито. За подробности относно галерията UngArt (планове, скици, снимки от интериора) виж по-долу. Моля, имайте предвид, че реализирането на концепцията трябва да съответства с нашата галерия, без да се правят съществени структурни промени в нея. Освен това, можете да намерите кратко CV на Игнац Филип Земелвайс на следния адрес: http://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis
 
Важно:
– Моля, изпратете кратка концепция, бюджет план с изчисляване на материални разходи (макс 2.000–2.500 евро) и кратки автобиографии на членовете на групата, с референции на английски език в един PDF файл;
– Участниците в групите трябва да са в състояние да отделят необходимото време преди откриването на изложба във Виена да реализират проекта в галерията (макс 3 седмици);
– Участници (най-малко 3 и не повече от 5 членове) трябва да са на възраст до 35 години;
– Непроменяемият краен срок за изпращане на проекти е: 28 юни, 2015 чрез имейл: semmelweisaward@gmail.com (до 10 MB), или чрез www.wetransfer.com (над 10 MB)