ИНТЕРАРХ 2018

Краен срок: 2018.03.30

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА
СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ (УАСГ), СОФИЯ
 ОРГАНИЗИРАТ
 XV СВЕТОВНО ТРИЕНАЛЕ НА АРХИТЕКТУРАТА „ИНТЕРАРХ 2018“
Устойчива архитектура за устойчив свят
13 – 16 Май 2018 г., София, България
 
Едно от най-важните събития за архитектурната общност за 2018 г. Отворен международен форум с професионалното участие на архитекти и студенти от цял свят, преглед на тенденциите и постиженията в съвременната архитектура. Участниците ще обсъждат темата „Устойчива архитектура за устойчив свят“, ще обменят идеи с водещи майстори на модерната световна архитектура и ще вземат участие в различните секции на “Интерарх 2018″.
 
1. ФОРУМ “УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА ЗА УСТОЙЧИВ СВЯТ” 
2. АВТОРСКИ ЛЕКЦИИ НА ВОДЕЩИ МАЙСТОРИ НА СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА АРХИТЕКТУРА 
3. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ
Секции: 1) Архитектурни структури на бъдещето; 2) Иновации и традиционна архитектура; 3) Aрхитектурна идентичност; 4) Aрхитектура и екология; 5) Устойчиви градове.
Международно жури ще връчи международни почетни награди и дипломи на лауреатите. 
4. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ
Международно жури ще връчи почетни награди на победителите. 
Участниците в ИЗЛОЖБАТА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ и ИЗЛОЖБАТА-КОНКУРС НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ трябва да изпратят онлайн до 4 табла (хоризонтално или вертикално), формат А1 (84.2 см / 59.4 см), представящи техните проекти и/или реализации с текстове (на английски език), чертежи, скици, визуализации, цветни или черно-бели снимки. Моля, номерирайте таблата в долния десен ъгъл. 
Крайният срок за регистрация, заплащане на такса за участие и изпращане на проекти и за двата конкурса е 30.03.2018 г. Банковата сметка на “Интерарх 2018” е включена във Формуляра за участие.
Изпращайте вашите проекти на iaarch@yahoo.com 
 
Повече информация - http://iaa-ngo.com/?page_id=892 
 

Файлове за изтегляне