IX Международно триенале на графиката – София, 2023

Краен срок: 2023.09.30

Краен срок за онлайн регистрация: 30 септевмри 2023 г.
 
Международното триенале на графиката – София е форум, представящ актуалните тенденции и постижения в съвременната графика. Проява с 29-годишна история, Триеналето е сред значимите международни платформи в областта на визуалните изкуства, благодарение на което в България са показани хиляди графични произведения на автори от над 40 държави от целия свят.
 
Главен организатор е Съюз на българските художници, секция „Графика и илюстрация“. 
 
Със съдействието на: Национален фонд „Култура“, Столична община, Министерство на културата на Република България, Държавен културен институт към министъра на външните работи на Република България.
 
На договорна основа участват лица и организации у нас и в чужбина, които подпомагат неговото провеждане. Деветото международно триенале на графичните изкуства ще бъде открито във всички изложбени зали на галерията на СБХ, София, ул. Шипка 6.
Селекцията на творбите за Деветото триенале на графиката – София ще протече в 2 етапа.
 
Условия за участие:
– Деветото триенале на графиката - София е отворено както за традиционните графични техники, така и за всички нови тенденции в съвременното графично изкуство;
– Приемат се всички графични печатни техники, в т.ч. дигитални, смесени и авторски техники, както и графични инсталации без фотография и монотипия;
– Няма ограничения за максималния размер на работите, като се вземат предвид максималните размери на пощенските пратки (до 150 cм на дългата страна). Минимален размер на късата страна на отпечатаната площ - 30 см;
– Всеки автор може да представи до три творби, които са създадени след 2019 г.;
– Графичните инсталации или нестандартните за експониране произведения трябва да бъдат придружени от детайлна инструкция за експониране.
 
Мотото на Деветото триенале е RE-BIRTH. Return to Importance. Без това да е задължителна тема, бихме искали чрез нея да изразим респект към постиженията и заедно с това стремеж към обновление и търсене на нови идеи и изразни средства в съвременната графична култура.
 
Етапи на конкурса:
– Етап I: онлайн регистрация: до 30 септември 2023 г.
– Онлайн селекция: до 10 октомври 2023 г.
– Етап II: изпращане на оригиналните творби и заплащане на таксата: до 10 ноември 2023 г.
– Обявяване на резултатите от етап II: до 25 ноември 2023 г.
– Представяне на Триеналето и обявяване на наградите: 1 декември 2023 / 31 януари 2024 г.
Връщане на творбите и изпращане на каталози: до 31 декември 2024 г.
 
Етап I. Дигитална селекция:
– Електронната регистрация ще бъде достъпна на интернет страницата на Триеналето www.sbhprint.com;
– В процес на регистрацията всеки автор трябва да попълни коректно необходимата за организаторите информация в изградената регистрационна форма със задължителни полета;
 –За да приключи успешно своята регистрация, всеки участник ще трябва да приложи качествено фотографирани или сканирани (за CGD - директно форматирани) файлове на творбите, с които иска да се представи, както и възможност за добавяне на кратка биография (до 150 думи в текстов файл или директно в регистрационната форма);
– Ще се приемат файлове във формат JPG, TIFF (с LZW компресиране) или PDF с максимално добро качество, тъй като ще се използват за изработването на печатния каталог;
– В името на всеки един от файловете трябва да се въведе име на участник, заглавие и техника в следния ред: фамилия, име, пореден номер, заглавие, техника, година на създаване, размер на отпечатъка в см (височина х основа): Пример: Ivanov_Ivan_1_Moon_lithography_90_60;
– Размер на файловете: (IMAGE SIZE): (по посока на най-дългата страна) - No more than 3400 pixels, no less than 2400 pixels. IMAGE MODE - RGB Color., JPEG Options - Quality 12 (Още пояснения ще бъдат допълнително конкретизирани в регистрационната форма.);
– Онлайн регистрацията ще бъде активна от 17.07. до 24.00 ч. на 30.09.2023 на интернет-страницата на Триеналето, където ще бъде последователно описано и ръководство за регистрация;
– Резултатите от предварителната онлайн сeлекция ще бъдат оповестени на страницата наТриеналето до 10 октомври 2023 г.
 
Етап II. Изпращане на оригиналните графики:
– Авторите, преминали първия етап от селекцията, трябва да изпратят оригиналите на същите графични творби, одобрени от селекционното жури. Промяна на размера, техниката или нова творба няма да бъде приета за участие и ще бъде дисквалифицирана;
– Произведенията трябва да са придружени от попълнен и подписан формуляр. В долния десен ъгъл на гърба на всяка графика да има залепен съответстващ етикет;
– Адрес за получаване: IX МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА - СОФИЯ 2023, СБХ, София 1504, ул. Шипка 6, България;
– Краен срок за получаване на произведенията в София: 10 ноември 2023 г. За желаещите да предадат лично своите работи е осигурено приемане на 10 ноември 2023 г. в СБХ, София, ул. Шипка 6. Графиките се изпращат нерамкирани, без паспарту, в подходяща за транспортиране опаковка, която ще се използва и за връщането им, със задължителен надпис: „ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ. БЕЗ ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ“. PRINTED MATERIALS. NO COMMERCIAL VALUE.
 
Организаторите не поемат разходите по евентуални митнически такси, такси за застраховане на творбите, както и отговорността за повреди, настъпили по време на транспортирането им.
 
Жури:
– Селекционно жури определя окончателната колекция до 25 ноември 2023 г., а международно жури присъжда наградите непосредствено преди откриването на Триеналето;
– Решението на журито ще бъде оповестено на сайта на Триеналето. Авторите няма да бъдат уведомявани писмено.
 
Награди:
Авторитетно международно жури ще определи следните награди, които се оповестяват по време на официалната церемония за откриване на Триеналето:
– Голяма награда – 3000 евро;
– Три равностойни награди – по 1000 евро;
– Награда за млад автор – 500 евро;
– Награди на спонсори.
Журито си запазва правото да трансформира броя и размера на наградите в рамките на наградния фонд.
Носителят на Голямата награда получава покана за индивидуална изложба по време на следващото триенале. Наградените творби стават собственостна СБХ за фонда на международното триенале на графиката – София.
 
Организаторите издават печатен каталог. Всеки участник получава безплатен екземпляр. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба за публикация в каталога, за архив или за цели, свързани с дейности, популяризиращи Триеналето.
Триеналето създава фонд от произведения на български и чуждестранни графици, с които се организират изложби в страната и в чужбина. Графичният фонд се формира от наградени и дарени произведения във всяко поредно триенале.
 
Такса за участие:
– За етап I не се изисква такса;
– Одобрените за изпращане оригинали трябва да са придружени с банков превод, гарантиращ разходите по тяхното връщане и изпращането на каталозите (за България - 50 лв; за всички останали държави - 50 евро). Таксите по банковите трансфери са за сметка на наредителя и се получават чрез банков превод на следните координати с текст: 9. Триенале на графиката - София 2023; IBAN: BG47UNCR76301078576926 BGN BIC: UNCRBGSF.
– При продажба на произведение организаторите удържат 25% от посочената цена;
– Таксата за участие трябва да бъде платена не по-късно от 10.11.2023 г.
 
Начин на плащане:
– банков превод на посочената сметка;
– Revolut;
– кредитна карта: Visa, MasterCard, American Express.
– Няма да се приемат пари, изпратени в писмо или колет. Чекове не се приемат.
 
Връщане на творбите:
– Всички творби (без наградени, дарени и откупени) се връщат за сметка на организаторите не по-късно от края на 2024 г.;
– При смяна на адреса авторът трябва да уведоми за това писмено организаторите. В случай на връщане на пратката поради некоректен адрес, повторното изпращане е за сметка на автора;
– Творбите, които не отговарят на размерите и изискванията на Български пощи, могат да бъдат прибрани персонално от авторите или изпратени по куриер за сметка на автора;
Неприбраните и непотърсени до 3 месеца след края на 2024 г. творби стават част от фонда на Триеналето.
 
Повече информация вижте на: https://sbh.bg/bg/forums/registration-form/44 
 

Файлове за изтегляне