Изложба-конкурс Национален студентски фестивал на изкуствата Югозападен университет •Неофит Рилски• – Благоевград

Краен срок: 2018.10.12

На 16.10.2018 година (вторник) от 16:30 ч. ще бъде открита Национална изложба-конкурс с творби на студенти  – живопис, графика, скулптура и декоративно-приложни изкуства. 
Осигурени са:
две първи награди (парични);
две втори награди (парични);
две трети награди (парични);
две поощрителни награди (непарични);
дипломи за участие на всички.
По регламент всеки автор, може да представи за участие до 3 творби - живопис, графика и декоративно-приложни изкуства, които да заемат линейна площ до 2 метра ширина  и 1.5 м. височина. Скулптурни творби /малка пластика/ - до 2 бр. - височина на творбата до 120 см.
 
Работите на студентите от НХА се събират на 11.10. 2018 от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 ч. в Деканата на ФИИ и на 12.10. 2018 до 10:30 ч.
 
Изтеглете от https://www.swu.bg/university-profile/structure/faculties/arts/art-festival.aspx заявка за участие и я предайте в деканата в два екземпляра.
Творбите да бъдат добре опаковани и надписани (име, фамилия, GSM, университет, специалност, курс). След закриване на изложбата, те ще бъдат върнати в НХА гр. София.
 
Студентските творби ще се транспортират от гр. София за Благоевград на 12.10.2018 г. (петък) от 11 ч. от НХА – Деканат на Факултет за изящни изкуства, с транспорт на ЮЗУ “Неофит Рилски“.
 
За желаещите да присъстват на откриването на изложбата ще бъде осигурена нощувка (за тяхна сметка), като заявките да бъдат изпращани на имейл: ivancheva@swu.bg и georgi_drachev@swu.bg. Телефон за връзка: 0899117271 – проф. Георги Драчев.
Повече информация за фестивала на сайта на ЮЗУ: 
https://www.swu.bg/university-profile/structure/faculties/arts/art-festival.aspx