Кино в длан – първи фестивал за филми заснети с мобилни устройства

Краен срок: 2015.11.15

Народно читалище „Добри Войников – 1856“ – Шумен организира първи фестивал за филми заснети с мобилни устройства „Кино в длан“. 
 
Цел на провеждания фестивал „Кино в длан“ e популяризацията на независимото филмово творчество с помощта на модерните мобилни технологии. Фестивалът се стреми да съдейства за изграждането на разностранно развити творчески личности, за формиране на социално активни граждани на Република България, които по пътя на осмислянето на културно-историческия опит, универсалните човешки ценности на родната и световната култура и овладяването на модерните технологии да постигнат своята личностна реализация.
 
Награден фонд – 3000 лв. + материални награди.
 
Краен срок за участие – 15 Ноември 2015
 
Правила за участие – http://mkino.org/pravila/ 
 
Повече информация – www.mkino.org