Композиция – книга / Печатна графика

Краен срок: 2014.03.31

Националната художествена академия обявява конкурс за главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство, „Композиция – книга“ и „Печатна графика“ в катедра „Книга и печатна графика“ – (един), със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За  справки „Учебно-методичен отдел“, тел. (02) 9881702.