Конкурс „Моята теза в 180 секунди“

Краен срок: 2022.04.30

Университетската агенция на Франкофонията, в партньорство с Френският институт и BIC България организират четвъртото издание на конкурса „Моята теза в 180 секунди“. Целта на този конкурс е да даде възможност на настоящи или защитили през изминалата академична година докторанти франкофони, да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване. Всеки участник трябва в рамките на три минути да направи ясно, сбито и същевременно убедително, и атрактивно изложение на френски език, на проблемите, по които работи. Конкурсът „Моята теза в 180 сенунди“ предоставя на участниците уникалната възможност да усъвършенстват комуникационните си способности, като същевременно запознаят по-широка публика с изследванията си. Той е и средство за представяне, и популяризиране на науката и на докторантската форма на обучение. Той също така представлява начин за запознаване с българска научна продукция, както и за засилване на контактите, и обмена между научните среди и обществото.

Конкурсът „Моята теза в 180 секунди“ е вдъхновен от състезанието Three minute thesis (3MT MC ), което за първи път е организирано през 2008г. в Университета Куинсленд, Австралия. През 2012 г. той навлиза във франкофонското пространство, като вече има издания в повече от двайсет държави.

Победителят в националния финал на 8 юни ще участва в регионална селекция и се надяваме да представя България на международния финал, който тази година ще се проведе през есента в Монреал, Канада. За всички участници в националния финал е предвидено специализирано ателие по комуникация в науката от специалисти франкофони.

Ще бъдат раздадени награди за първо, второ и трето място, както и награда на публиката.

Срок за подаване на кандидатури от 1 март до 30 април 2022 г.

Цялата необходима информация за конкурса може да научите на сайта на УАФ:

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/ma-en-180-secondes-mt180-en-bulgarie-

4eme-edition/

Записвания на mt180-bulgarie@auf.org / тел. 024234805