Конкурс по рисуване - НХА 2018

Краен срок: 2018.05.14

Ръководството на Националната художествена академия и катедра „Рисуване“ обявяват четиринадесети конкурс по рисуване между всички студенти от Академията
 
Конкурсът има два раздела:
1. Учебна рисунка
2. Свободна рисунка
Всеки участник в конкурса може да представи в отделните раздели до 3 (три) работи с формат до 100х70 см вкл. или до 2 работи над този формат.
 
Осигурен е награден фонд в размер на 2000 (две хиляди) лева и една специална награда от катедра „Рисуване“, в размер на 400 лв. за особени постижения в областта на рисунката. Наградените работи стават собственост на музея на НХА.
 
Работите ще се приемат на 14 (понеделник) и 15 (вторник) май 2018 г. от 10:00 до 12:30 часа и от 14:00 до 16:30 часа в залата на Академичния съвет.