Конкурс „Портрет на Васил Левски“

Краен срок: 2022.05.08

Конкурсът се организира от  Schwarz IT България и Националната художествена академия в рамките на двустранно споразумение.
 
Тема на конкурса „Портрет на Васил Левски“
 
Участници: студенти от всички курсове и специалности на НХА.
 
Изисквания към конкурсните работи: 
– Всеки участник може да предостави до 2 произведения;
– Работите да са изпълнени в живописна техника;
– Максимален формат – 90/70 см;
– Към всяка работа на отделен лист да бъде дадена следната информация: име на участника, специалност, курс, контакти.
 
Срокове:
Конкурсът се провежда от 1.03.2022 до 08.05.2022 г. вкл
Събиране на работите на 10 и 11 май в НХА, ул. Шипка 1. Контакт: Диди Спасова - 0882515114
 
Жури:
Журито по конкурса ще бъде съставено от трима преподаватели от НХА и двама представители на Schwarz IT България
 
Обявяване на резултатите:
Резултатите ще бъдат обявени до 25 май 2022 г.
 
Награди:
I награда – 3000 лв
II награда – 2000 лв
III награда – 1000 лв
 
 
За контакти: Диди Спасова (НХА) 0882515114, d.spasova@nha.bg