Конкурс за авторска книга-уникат на тема един ПАРАГРАФ от литературно произведение

Краен срок: 2018.04.04

Заявки за участие – до 10 април 2018
Срок за участие – до 4 май 2018 г.
 
Платформа ТИ РЕ продължаваминалогодишната си серията събития ИЗ-РЕ-ЧЕ-НИЕ с новата тема ПАРАГРАФ.
 
ПАРАГРАФ е експеримент, предизвикващ въображението, творческите възможности и умението ни да
анализираме и надграждаме това, което четем, чрез изразните средства на илюстрацията и книгата. Целта ни е да
провокираме и предизвикаме дискусия за това доколко илюстрацията допълва и променя значението на думите.
Проектът ПАРАГРАФ ще се съсредоточи и върху запознаването на публиката с формата на арт-книгата,
разглеждайки интеракцията между текст и изображение във физическото тяло на този обект.
 
Условия за участие
Вашите заявления за участие ще очакваме до 10 aприл.
Всеки участник трябва да попълни формуляр за участие, който можете да откриете тук:
 
Попълнения формуляр изпратете на tirecollection@gmail.com
 
Параметри на авторски книги-уникат:
Съдържание: един параграф от литературно произведение.
Размер: А3 (42х29,7см), хоризонтален или вертикален.
Материалите, цветовете и всякакви решения, засягащи съдържание и оформление,
са избор на авторите на книгата.
Изображения на вашите качествено заснети книги ще очакваме до 4-ти май
на tirecollection@gmail.com за журиране на конкурса.
Ако вашата книга е одобрена, допълнително ще бъде уточнен адрес за участието на книгата в изложба.
 
Кой може да участва?
Поканата е отворена за всички - визуални артисти от различни сфери на изкуството, както
и любители на изкуството на книгата. Професионалният опит не е условие за участие, а приносът
на студенти и ученици ще бъде посрещнат с голям интерес и подкрепа от журито. Всеки участник
може да изпрати едно предложение.
 
До 10-ти май журито ще обяви отличените творби. Конкурсът ще завърши с изложба
на избраните книги. Всички участници ще бъдат представени в онлайн галерия
на платформа ТИ-РЕ.
 
Жури:
Екип на ТИ-РЕ
Мила Янева, Виктория Стайкова, Андреа Попйорданова и Велиана Иванова
 
За повече информация