Конкурс за доцент по дисциплината „Скулптура“, за нуждите на катедра „Метал“

Краен срок: 2024.03.02

Националната художествена академия обявява конкурс за един доцент по дисциплината „Скулптура“,  за нуждите на катедра „Метал“, със срок от 2 (два) месеца от обнародването му в „Държавен вестник” – Брой 01 от 02.01.24 г. 
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел. 02/988-17-02
Обявата е публикувана на 03.01.2024 г.