Конкурс за доцент по дисциплините „Фотография“ и „Нови медии“ за нуждите на катедра „Изкуствознание“

Краен срок: 2024.04.02

Националната художествена академия обявява конкурс за един доцент по дисциплините „Фотография“ и „Нови медии“ за нуждите на катедра „Изкуствознание“, със срок от 3 (три) месеца от обнародването му в Държавен вестник „Държавен вестник” – Брой 01 от 02.01.24
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел. 02/988-17-02
Обявата е публикувана на 03.01.2024 г.