Конкурс за доцент по дисциплините „Реставрация на живопис върху текстилна основа“, „Реставрация на живопис върху дървена основа“ и „Реставрация на произведения от хартия“, за нуждите на катедра „Реставрация“

Краен срок: 2024.08.17

Националната художествена академия обявява конкурс за един доцент по дисциплините „Реставрация на живопис върху текстилна основа“, „Реставрация на живопис върху дървена основа“ и „Реставрация на произведения от хартия“, за нуждите на катедра „Реставрация“ със срок от три месеца от обнародването му в „Държавен вестник” – Брой 43 от 17.05.24
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел. 02/988-17-02
Обявата е публикувана на 22.05.2024 г.