Kонкурс за доцент по „Текстил“ за нуждите на катедра „Текстил, изкуство и дизайн“

Краен срок: 2016.04.26

Националната художествена академия обявява конкурс за доцент по 8.2 Изобразително изкуство / „Текстил“ / за нуждите на катедра „Текстил, изкуство и дизайн“ – един, със срок 2/два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник” – бр.16 / 26 февруари 2016 г.. За  справки :  Учебно – методичен отдел, тел. 02 / 988 – 17 - 02. 
 
Обявата е публикувана на 26.02.2016г.