Конкурс за един редовен доцент по „Плакат“ и „Визуална фантазия“

Краен срок: 2021.05.19

Националната художествена академия обявява конкурс за един редовен  доцент  по 8.2 Изобразително изкуство / „Плакат“ и „Визуална фантазия“ за нуждите на кат. „Плакат и визуална комуникация“/, със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник - Брой 15 от 19.02.21 г.
За справки: Учебно­методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 19.02.2021 г.