Конкурс за един редовен професор по „Графика“ и „Композция“

Краен срок: 2021.05.19

Националната художествена академия обявява конкурс за един редовен професор по 8.2 Изобразително изкуство /„Графика“ и „Композция“, за нуждите на кат. „Графика“/, със срок три месеца от обнародването му в „Държавен вестник“ - Брой 15 от 19.02.21 г.
За справки: Учебно­методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 19.02.2021 г.