Конкурс за главен асистент по „Скулптура“

Краен срок: 2023.06.08

Националната художествена академия обявява конкурс за един редовен главен асистент по дисциплината „Скулптура“ в катедрата „Резба“ със срок от 2 (два) месеца от обнародването в
„Държавен вестник” – Брой 32 от 08.04.23
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, ел. 02/988-17-02
Обявата е публикувана на 10.04.2023 г.