Конкурс за главен асистент по дисциплините „Реставрация на керамика“, „Въведение в технология на силикатни материали“, „Полева консервация и реставрация на стъклото“, за нуждите на кат.“Реставрация“

Краен срок: 2024.07.17

Националната художествена академия обявява конкурс за един главен асистент по дисциплините „Реставрация на керамика“,  „Въведение в технология на силикатни материали“, „Полева консервация и реставрация на стъклото“, за нуждите на кат.“Реставрация“,  със срок от два месеца от обнародването му в „Държавен вестник” – Брой 43 от 17.05.24.
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел. 02/988-17-02
Обявата е публикувана на 22.05.2024 г.