Конкурс за главен асистент по дисциплините „Стари техники“, „Арт процес на модния дизайн“, „Портфолио“, „Асамблаж и кулаж“, за нуждите на кат. „Моден дизайн“

Краен срок: 2024.07.17

Националната художествена академия обявява конкурс за един главен асистент по дисциплините „Стари техники“, „Арт процес на модния дизайн“, „Портфолио“, „Асамблаж и кулаж“ за нуждите на кат. „Моден дизайн“, със срок от два месеца от обнародването му в „Държавен вестник” – Брой 43 от 17.05.24
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел. 02/988-17-02
 
Обявата е публикувана на 22.05.2024 г.