Конкурс за главен асистент по „Живопис“

Краен срок: 2023.06.08

Националната художествена академия обявява конкурс за един редовен главен асистент по дисциплината „Живопис“ в катедра „Текстил – изкуство и дизайн“  със срок от 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – Брой 32 от 08.04.23
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел. 02/988-17-02
Обявата е публикувана на 10.04.2023 г.