Конкурс за главен асистент по „Реставрационна експертиза и материалознание и биологични проблеми в консервацията и реставрацията“

Краен срок: 2017.10.27

Националната художествена академия, София, обявява конкурс за главен асистент по  8.2. Изобразително изкуство („Реставрационна  експертиза и материалознание и биологични  проблеми в консервацията и реставрацията“ за  нуждите на катедра „Реставрация“) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен  вестник“, бр. 60 от 25.07.2017 г.
 
За справки: Учебно­методичен отдел,  тел. 02/988­17­02
 
Обявата е публикувана на 27.07.2017 г.