Конкурс за главен асистент по „Реставрация на стенна живопис“, „Реставрация на кавалетна живопис“ и „Фотография и документация“

Краен срок: 2016.04.04

Националната художествена академия обявява конкурс за: главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство /„Реставрация на стенна живопис“, „Реставрация на кавалетна живопис“ и „Фотография и документация“ /  – един, със срок 2 /два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник”- бр.9/02. 02. 2016 г.  За  справки :  Учебно – методичен отдел, тел. 02 / 9881702. 
 
Обявата е публикувана на 04.02.2016 г.