Конкурс за главен асистент по „Рисуване“ и „Пластична анатомия“ към НХА – Филиал в гр. Бургас

Краен срок: 2023.10.04

Националната художествена академия – София, обявява конкурс за академична длъжност по 8.2. Изобразително изкуство за един главен асистент по „Рисуване“ и „Пластична анатомия“ в катедра „Общоакадемични дисциплини“ към НХА – Филиал Бургас, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – Брой 67 от 04.08.2023 г.
За справки: Учебно-методичен отдел, тел. 02/9881702.