Конкурс за изработване на лого •Магията на долината на Панега•

Краен срок: 2013.12.04

Общините Луковит, Ябланица и Червен бряг обявяват конкурс за изработване на лого на общия туристически продукт по проект „Магията на долината на Панега“ – Маркетинг на туристическа дестинация Луковит– Ябланица–Червен бряг”
 
Целта на конкурса е да бъде създадена визуална идентичност на туристическия продукт „МАГИЯТА НА ПАНЕГА“, който обхваща трите съседни общините Луковит, Ябланица и Червен бряг, основаващ се на базата на общи природни, географски, социално-икономически, културни и други ресурси. Всеки автор може да участва с 3 проекта за лого. Дизайнът трябва да е авторски и да не копира или напомня на съществуващи лога, да осигурява разпознаваемост на региона. Логото следва да съдържа и следният текст, изписан на кирилица: „Магията на Панега“. Визията трябва да бъде представена в цветна и монохромна (черно-бяла) версия, всяка на хартиен или електронен носител, придружена с кратко описание на идеята. Kонкурсът е анонимен. Върху проекта не трябва да има никакви отличителни знаци, поставени от автора или данни за него.
Оценяването и класирането на постъпилите предложения ще се извърши от жури от независими експерти (графични дизайнери) и представители на общините Луковит, Червен бряг и Ябланица. Журито ще номинира 3 от най-добрите лога, като ще се оценява аргументираното използване на изображения и графични знаци, доброто подбиране на шрифт, присъствието на стил и идея. Журито ще обяви публично решението си до 10 януари 2014 г. на сайтовете на трите общини. Класираните на първите три места лога, ще получат парични награди от организаторите, съответно за първо място в размер на: 1500 лв., за второ място: 1000 лв. и за трето място: 500 лв.!
Крайният срок за изпращане на предложенията за участие в конкурса е 4 декември 2013 г., 17:00 часа, на адрес: гр.Луковит, ул. „Възраждане“ 73.
Регламентът за участие в конкурса е публикуван на следните сайтове: община Луковит: www.lukovit.com; община Ябланица: www.yablanitsa.org; община Червен бряг: www.chervenbryag.bg
 
За допълнителна информация
Екатерина Милиславова, ръководител на екип, GSM: 0888 42 90 89
 
Регламен
 
Повече информация