Конкурс за комикс и карикатура

Краен срок: 2015.04.20

Равенство между половете: Представи си го!
 
Изпратете своята рисунка без думи и се присъединете към ООН жени като световен защитник на жените и момичетата!
В конкурса могат да участват художници на комикси и карикатури и студенти по изкуство, които са на възраст от 18 до 28 години и са постоянно пребиваващи в държава от ЕС.
 
Награди:
Една първа награда от 1000 евро
Едно втора награда от 500 евро
Три трети награди от по 200 евро
 
Крайният срок за участие е 20 април 2015
 
Повече информация в приложения файл и на адрес http://beijing20.unwomen.org/en/get-involved/comic-competition

Файлове за изтегляне