Конкурс за проект на лого на Студентски съвет към НХА

Краен срок: 2013.03.17

Цел на конкурса
Изграждане на графичен знак на Студентски съвет към Национална художествена академия.
 
Право на участие
В конкурса имат право да участват студенти, преподаватели и художници над 18 годишна възраст.
 
Изисквания, на които трябва да отговарят представените проекти:
1. До три проекта.
2. Черно-бял и цветен вариант на лого със и без букви (BG), (всеки вариант на отделен FILE).
3. Параметри на FILE – формат JPG, RGB, A4 landscape, 72 dpi
4. Кратко текстово представяне на идеята
 
Срокове:
Начало на конкурса: 04.02.2013 г.
Предаване на проектите до 17.03.2013г. (23:59)
Подаването на проектите се извършва по електронен път на e-mail: logoss@nha.bg
(посочете координати за обратна връзка)
Жури от преподаватели и членове на Студентски съвет на НХА ще обяви резултатите до 22.03.2013 г.
 
Награда
На победителят ще бъде присъдена награда в размер на 500 лв.
Журито си запазва правото да не излъчи победител в конкурса, само поощрения.
Спечелилият участник, въз основа на участието си в конкурса и решението на журито, се съгласява, че изключителните имуществени и неимуществени авторски права за България и чужбина върху изработеното лого принадлежат изцяло на Студентски съвет НХА, в същия обем, в който би принадлежало на спечелилия участник, като възложителят има правото да го използва и да го усъвършенства за всякакви свои цели, без да са необходими допълнителни разрешения за това от участника.
С изпращането на проект за участие в конкурса, участниците декларират, че приемат условията и се задължават да ги спазват.
 
Жури:
Проф. Тодор Варджиев – председател
Доц. д-р Николай Младенов
ас. Светлин Балездров
Филип Бояджиев – студентски съвет
Виктория Стайкова – студентски съвет
 
За Студентски съвет
Студентски съвет има мисията да защитава правата и интересите на студентите и докторантите на Национална художествена академия.  
СС е орган, който осъществява дейността си съгласно ЗВО(закон за висшето образование). Основната задача на СС на НХА е да представлява студентите на НХА пред ръководството на Академията и извън нейните предели. СС държи на добрата комуникация освен между студенти, преподаватели и ръководство, така и на комуникацията между други институции, пряко свързани с интересите на студентите от НХА.
НХА е най-старото висше училище в България в областта на изкуствата. Тя е основано през 1896 г. Днес тя продължава да бъде най-авторитетната българска институция за подготовка на професионални художници в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията и историята и теорията на изкуството.