Конкурс за професор по „Художествено проектиране и анализ“

Краен срок: 2017.10.27

Националната художествена академия, София, обявява конкурс за професор по 8.2.  Изобразително изкуство („Художествено проектиране и анализ“ за нуждите на катедра „Дизайн  за детската среда“) – един, със срок 3 месеца от  обнародването в „Държавен вестник, бр. 60 от 25.07.2017 г
 
За справки: Учебно­методичен отдел, тел. 02/988­17­02
 
Обявата е публикувана на 27.07.2017 г.