Конкурс за редовен доцент по „Арттерапия“

Краен срок: 2022.06.29

Националната художествена академия обявява конкурс за редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство / „Арттерапия“, „Арттерапевтична практика“ и „История и теория на арттерапията“, за нуждите на кат. „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“ /, със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник - Брой 33 от 29.04.22 г.

За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02

Обявата е публикувана на 03.05.2022 г.