Конкурс за редовен доцент по „Графичен дизайн“ и „Мултимедия в рекламата“

Краен срок: 2022.07.29

Националната художествена академия обявява конкурс за редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство /„Графичен дизайн“ и „Мултимедия в рекламата“, за нуждите на кат. „Рекламен дизайн“/, със срок три месеца от обнародването му в Държавен вестник - Брой 33 от 29.04.22 г.
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 03.05.2022 г.