Конкурс за редовен доцент по „Индустриален дизайн“

Краен срок: 2021.02.27

Националната художествена академия обявява конкурс за редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство / „Индустриален дизайн“, за нуждите на катедра  „Индустриален дизайн“/ - един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”– бр.101 от 27.11.2020 г.
За справки: Учебно­методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 30.11.2020 г.