Конкурс за редовен доцент по „Керамика“

Краен срок: 2023.04.24

Националната художествена академия обявява конкурс за един редовен доцент по дисциплината „Керамика“за нуждите на кат.  „Керамика“ със срок от 3 (три)  месеца от обнародването в „Държавен вестник” - Брой 7 от 24.01.23
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988-17-02
Обявата е публикувана на 25.01.2023 г.