Конкурс за редовен доцент по „Книга и печатна графика“

Краен срок: 2022.08.24

Националната художествена академия обявява конкурс за   един редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство по /„Книга и печатна графика“ за нуждите на катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“/със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“- Брой 47 от 24.06.22
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988-17-02
Обявата е публикувана на 29.06.2022 г.